بسته کتاب جریان مشروطیت منتشر شد

به مناسبت سالروز مشروطه  بسته کتاب با هدف شناخت ابعاد مختلف جریان مشروطیت برای مخاطبان معرفی شد.

بسته کتاب جریان مشروطیت منتشر شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا،  در‌ بسته کتاب "مشروطه" کتاب‌هایی ‌با عنوان " نقش علما در انجمن‌ها و احزاب دوران مشروطیت"، "تجربه مشروطیت"، " نقش رهبری در نهضت مشروطه ، ملی نفت و انقلاب اسلامی" ، "تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه"، "حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران " و " تنبیه الامه و تنزیه الامه" معرفی شده است.

1. نقش علما در انجمن ها و احزاب دوران مشروطیت

کتاب مذکور توسط مریم جعفری تالیف و در قالب سه بخش تنظیم و در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب 308 صفحه چاپ و منتشر شده است.

بخش اول کتاب در ارتباط با وضعیت ایران و جایگاه علما در آستانه نهضت مشروطه است که شامل بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی ایران، جایگاه علما ومبانی نظری علما پیرامون مشروطیت می شود.


بخش دوم کتاب درارتباط با تشکل‌ها و گرایش‌های سیاسی عصر مشروطه است که شامل انجمن‌های فراماسونری و تشکل‌های علما و نهایتا منجر به تشکیل مجلس اول شورای ملی شد.

بخش سوم در ارتباط با علما و احزاب عصر مشروطه است که شامل نقش علما در احزاب اعتدالی، موقعیت روحانیون در مجلس دوم است.

در قسمت‌های بعدی به تشکیل مجلس سوم و ایجاد هیئت‌های علمیه و اهداف ودیدگاه‌های آنان پرداخته می‌شود.

فصل پایانی از بخش سوم درباره تعطیلی مجلس سوم تا کودتای 1299و انحلال احزاب می‌باشد. در پایان کتاب نیز مجموعه‌ای از اسناد ومدارک ،کتب ومقالات وجود دارد.

2. تجربه مشروطیت

این کتاب توسط روح‌الله حسینیان تالیف و در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است.

کتاب فوق شامل 2 فصل کلی است که فصل اول آن شرایط انقلاب مشروطه را بررسی میکند.

مسائلی چون استبداد و ناکارامدی حکومت، فساد سیاسی و اخلاقی از زمینه‌های شکل‌گیری مشروطه ذکر شده‌اند.


از دیگر مسائل مهم کتاب و مرتبط با انقلاب مشروطه بست‌نشینی مردم در سفارت انگلیس و تغییر و انحراف خواست متحصنین توسط بیگانگان است .

در بخشی دیگر به سخت‌گیری دولت و آزادی‌خواهان و نهایتا انزوای شیخ فضل‌الله نوری اشاره شده است.

در فصل دوم به ایدئولوژی مشروطه و مخالفان و موافقان آن اشاره شده است و در پایان به افکار و سرنوشت شیخ فضل‌الله نوری می‌پردازد.

3. نقش رهبری در نهضت مشروطه ، ملی نفت و انقلاب اسلامی

کتاب مذکور توسط فریدون اکبر زاده تالیف و در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب 271 صفحه چاپ و منتشر شده است.

فصل اول کتاب در ارتباط با نقش رهبری در نهضت مشروطه است که اموری چون بسیج‌کنندگی، ایدئولوگ و مدیر و معمار بودن را بررسی نموده است.


در ادامه به بررسی خطوط فکری و نظریه‌پردازی اشاره شده که شامل گروه‌هایی چون روشنفکران به رهبری میرزا ملکم خان ناظم الدوله ، روحانیون  به رهبری سید محمد طباطبایی ،سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری است.

در بخش بعدی به موضع مدیریت ومعماری و چگونگی ملی شدن صنعت نفت و خلع ید و حذف سلطه استعماری انگلستان و پیامدهای آن پرداخته است.

در فصل سوم نقش رهبری در انقلاب اسلامی بررسی شده است. در این بخش به نقش ویژه امام خمینی در ساحات مختلف اشاره شده که از جمله آن جایگاه ایدئولوگ بودن ، اداره و نهادینه کردن انقلاب است.

4.تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه

کتاب فوق توسط علی اکبر جعفری ندوشن و حسن زارعی محمود آبادی تالیف و در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب 207صفحه  چاپ و منتشر شده است.

بخش اول کتاب پیرامون مفاهیم وتاریخچه نهضت مشروطیت است که بررسی مباحثی چون نظام مشروطه، قانون اساسی و اقسام آن وهمچنین انواع مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف را در بر دارد.

در بخش دوم کتاب به اولین بازنگری در قانون اساسی مشروطه و علل آن و همچنین تدوین متمم پرداخته شده است.


فصل سوم کتاب در رابطه باسومین تجدید نظر در قانون اساسی و اعطای حق انحلال مجلسین به شاه و الحاق تجدید نظر به قانون است که به علل و عوامل آن نیز اشاره شده است.

در این بخش به زمینه‌های داخلی وخارجی و همچنین چهارمین تجدیدنظر قانون اساسی مشروطیت و علل و عوامل آن پرداخته شده است.

همچنین در پایان به پنجمین تجدید نظر در قانون اساسی و چگونگی تعیین نیابت سلطنت پرداخته شده است.

فصل‌های پنجم ، ششم وهفتم در ارتباط با بررسی اندیشه و آرا، اخلاق فردی و اجتماعی و نهایتا به شهادت وعروج خونین شهید بهشتی اشاره کرده است.


5. حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

کتاب فوق توسط حمید عصمتی و فرشته حسن‌زاده گرجی تالیف و در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب 324 صفحه  چاپ و منتشر شده است.

فصل اول پیرامون مبانی نظری حقوق  ملت در ایر ان است که از اندیشه ایرانشهری آغاز و به حقوق در اندیشه اسلامی در دوره‌های غیبت صغری وظهور دولت صفوی و ه9م چنین اندیشه‌های غربی در ارتباط با حقوق  در اعصار وکشورهای مختلف بررسی شده است.


فصل دوم در ارتباط با حقوق بشر در دوره معاصر است که شامل حقوق فردی، آزادی شخصی امنیت اندیشه بیان و مطبوعات و حقوق جمعی است.

بخش دوم در ارتباط با حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه است که شامل قانون اساسی و متمم‌های آن می‌باشد. بخش سوم درباره حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به بررسی تحولات حقوقی  از دوره مشروطه تا انقلاب که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، قراردادهای حقوقی امریکا و اروپا می باشد .

بخش پایانی کتاب به بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی پرداخته است که شامل آزادی‌های فردی و امنیت شخصی ،حقوق و آزادی‌های مربوط به حوزه اندیشه در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی می باشد.

همچنین در قسمت‌های دیگر به بررسی حقوق و آزادی‌های جمعی و ارزیابی ونقادی حقوق ملت در در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی پرداخته است.

6. تنبیه الامه و تنزیه الامه
کتاب فوق توسط علامه حسین نایینی  تالیف و در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب 240 صفحه  چاپ و منتشر شده است.

مقدمه کتاب در ارتباط با بررسی مبانی نظری مشروطیت و نظریه میرازی نایینی در ارتباط با ولایت فقها می‌باشد. همچنین در این کتاب به اصول مشروطه از دیدگاه ایشان اشاره شده که نهایتا به همانندی مبانی مشروطیت با مبانی سیاسی اسلامی منجر می‌گردد.


در دیباچه کتاب به موضوعات مهم تنبیه الامه اشاره شده که شامل  ضرورت وجود حکومت ، انواع حکومت، بررسی حکومت مشروطه  وتشکیل مجلس و مشروعیت آن و دیگاه اسلام درباره مشروطیت بررسی شده است.

در فصل اول کتاب به اصل حکومت دینی عقلی مشروطه اشاره شده که در اسلام ترجیح بر حکومت دینی وعقلی مشروطه است.

در فصل‌های دوم و سوم درباره وجوب محدود کردن سلطان وسلطنت و وجوب محدود کردن حکومت مستبد اشاره نموده است ودر فصل سوم لزوم تشکیل حکومت اسلامی در سیره پیامبر و امام علی پرداخته است.

فصل چهارم وپنجم در ارتباط با شبهات مخالفین مشروطه  در چارچوب فقه وسنت و...اشاره کرده و ادله ایشان را بیان نموده است و در ادامه مباحثی چون شرایط و وظایف نمایندگان از جمله قانونگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

در پایان به عوامل استبداد در ایران اشاره شده که طبق گفته کتاب مانع تعالی وسعادت کشور گردیده است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما