سردار باقرزاده:کنوانسیون‌های ژنو بارها توسط عربستان در یمن نقض شده است

سردار باقرزاده:کنوانسیون‌های ژنو بارها توسط عربستان در یمن نقض شده است

سردار باقرزاده گفت: کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان یک واحد همکار با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، شاهد است که مکررا ًمواد کنوانسیون‌های ژنو توسط دولت عربستان در یمن به صورت فاحشی نقض شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، سردار سیدمحمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در جریان تماس تلفنی با ژیلت، رئیس دفتر نمایندگی صلیب سرخ در تهران پس از طرح موضوعات کاری مشترک، از اقدام صلیب سرخ به خاطر محکوم کردن جنایات آل سعود در یمن تشکر کرد و نگرانی خود را در خصوص وضعیت فاجعه بار انسانی بوجود آمده در یمن به نماینده صلیب سرخ در تهران منتقل کرد و در جریان کمک رسانی صلیب سرخ به مردم یمن قرار گرفت.

سردار باقرزاده در این گفت‌وگوی تلفنی عنوان کرد: با توجه به این که این حملات مکرر علیه غیرنظامیان و مردم یمن صورت گرفته، اقداماتامدادرسانی در حد قابل توجهی نبوده که بتواند موثر واقع شودو از آن طرف اقدامات بازدارنده و تنبیهی برای پیشگیری ازتکرار این نوع حوادث هم صورت نگرفته است. از نظر ما این حوادث و جنایات که علیه مردم یمن صورت گرفته است از حوادث یوگسلاوی سابق، بوسنی و حوادث رواندا هم به مراتب تلخ‌تر و شدیدتر است.

وی افزود: من مایلم که در حقیقت  توقعاتی که افکار عمومی کشورم درباره این حوادثاز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دارند رابه شما منتقل کنم. مردم انتظار دارند کهدیوان بین‌المللی کیفری دائر و موثر و مستقلی برای این مسئله تشکیل شود و نمایندگان  ثابتی به یمن اعزام شوند تا جلوی این نسل‌کشی را در یمن  بگیرند. ما معتقدیم  وقت آن رسیده  تا دنیا بر روی جنایات جنگی عربستان در یمن متمرکز  شود؛ چرا که همهعناصر تشکیل دهندهیک جنایت جنگیدر یمن وجود دارد و به اندازه کافی این عوامل متشکله توسعه هم پیدا کرده است.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: با توجه به پیوندهای خونی مردم یمن با مردم مازندارن و این کهبخش قابل توجهیاز مردم یمن دیلمی(از نژاد دیلم) و از مردم مازندران هستند که در ادوار گذشته بهیمن مهاجرت کرده‌اند ودر حقیقت من هم یک مازندرانی هستم، خواستم  به عنوان یک مازندرانی  نگرانی  خودم را نسبت به سرنوشت اقوام خودم در  یمن اعلام کنم.

سردار باقرزاده با اشاره به شدت جنایات صورت گرفته در یمن گفت: ما معتقدیم  که مجموع گزارش‌های موجود درباره اوضاع یمندر حدی است که می‌تواند مبنای یکتجزیه و تحلیل جامع برای رسیدگی به جنایت جنگیدر یمن قرار بگیرد و دادگاه‌هایی شبیه دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو  و همچنین دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق و همچنین رواندا  که تجربه‌های بسیار موفقی بود برای  تنبیه افرادجنایتکار جنگی، در یک  فضایی مناسب  تشکیل شودو این مسئله با اساسنامه رم منطبق است.

وی ادامه داد: کمیته جستجوی مفقودینستادکل نیروهای مسلحبه عنوان یک واحد همکار باکمیته بین‌المللی صلیب سرخ،شاهد است که کرارا مواد کنوانسیون‌های ژنو توسط دولت عربستان در یمن به صورت  فاحشی نقض شده و  من به عنوان یک واحد همکار با  صلیب سرخ  از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ  انتظار دارم که براقدامات بازدارنده خودبیفزایدوصرفا به محکوم کردن اقدامات عربستان بسنده نکند.

در ادامه سردار باقرزاده ضمن اشاره به اقدامات موثر صلیب سرخ در جریان جنگ در غزه گفت: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ  در قضیه غزه  ثابت کرد با گزارشی کهبه موقع ارسال کرد و پیگیری‌هایی که در سازمان ملل متحد داشت  در آنجا نقش صلیب سرخ برای جلوگیری از  جنایت جنگی  با  محکومیت رژیم اسرائیل  موثر بود. اهرم‌هایی مثل سازمان ملل خیلی می‌تواند کمک  بکند و صلیب سرخ  به عنوان یک بخش معین و کمک جامعه ملل متحد می‌تواند به این قضیه کمک بکند.

خانم فلورانس ژیلت مسئول دفتر صلیب سرخ در تهران در پاسخ به سوالات و مطالب مطرح شده توسط سردار باقرزاده گفت: صلیب سرخ جهانی هم دقیقا همین نگرانی شما را درباره وضعیت مردم یمن به خصوص شرایط حدیده در چند روز اخیر دارد. همانطور که شما هم می‌دانید و گفتید  ما حملات را  به خصوص حملات به حدیدهدر پنجشنبه گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن افراد زیادی منجر شد محکوم کردیم. ما در چند روز گذشتههمانطور که در یمن مشغول به  کار بودیم متوجه این مشکلات شدیم و  گفتیم و اعلام کرده‌ایم که حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به شدت دارد نقض می‌شود. چه در مورد غیرنظامیان یمن و چه در مورد پرسنل درمانی که در آنجادارند خدمات درمانی ارائه می‌دهندو هزینه بسیار بالایی را این افراد در این مشکلات یمن پرداخت می‌کنند.

وی افزود: بیمارستان الثوره حدود18 ماه است تحت حمایت صلیب سرخاست و ما به اشکال گوناگوناز این بیمارستان حمایت کرده‌ایم و این کار را در برنامه داریم که با شدت  بیشتری به حمایت از این بیمارستان ادامه دهیم. البته متاسفانه مجبور شدیم اعضای تیم جراحی را از حدیده خارج کنیم؛ نه صرفا به خاطر درگیری در کار که درگیری در کار بخشی از کار ماست بلکه به خاطر آن که پرسنل پزشکی ما به طور مستقیم تهدید شده بود و هیچ چاره‌ای نبود به غیر از این که آن‌ها را تخلیه بکنیم. همین الان در حال مذاکره با  تمام طرف‌های درگیر در حدیده هستیم که بتوانیم در اسرع وقت این تیم پزشکی را  برگردانیم  و کارشان و خدمات‌رسانی را انجام دهند.

مسئول دفتر صلیب سرخ در تهران در ادامه تصریح کرد: به هر حال همکاران یمنی ما در حدیده در حال کار هستندو با آن امکانات و منابعی که ما برایشان می‌فرستیمکماکان همکاران یمنی در آنجا حاضر هستند و به کمک‌رسانی خودشان به غیرنظامیان ادامه می‌دهند. حالا این کمک‌های ما چه مادی باشد و چه وسایل؛ به هر شکل دارند به کارشان ادامه می‌دهند. ما همین الان کمک‌هایی که به صعده، صنعا و عدن می‌کنیم  ادامه دارد و ما هر جایی که غیرنظامیان به کمک احتیاج داشته باشند در آنجا حضور فعال داریمو خدماتمان را ارائه می‌کنیم و هر جا مشکلات بیشتر  باشدما در آنجا هستیم.

ژیلت ادامه داد:  الان پنج سال استکه ما هم با نیروهای ائتلاف  و هم با حوثی‌ها و هم با تمام طرف‌هایی که در یمن هستند و حضور دارند و فعالیت دارند با این‌ها  مذاکره داریم و به همه آن‌ها قوانین حقوق بشر دوستانه و رعایت آن را گوشزد می‌کنیم. این مذاکرات 5 سال است که ادامه دارد و کماکان  ادامه خواهد داشت. برای آنکه بتوانیم کاری انجام دهیم نگرانی‌هایمان را هم ما با قدرت‌های مختلف مطرح کرده‌ایم؛ کشورهایی که به هر حال نفوذی در جهان دارند چه کشورهای اروپایی باشندو چه کشورهای آمریکایی که در واقع نفوذی دارند بر دیگر کشورها. در رابطه با دادگاه‌های دیوان کیفری بین المللی  و دیگر محاکم جهانی ما توصیه فنی به آن‌ها ارائه می‌کنیم کما این که دراوگاندا و روهاندا در رابطه با آن دادگاه‌ها توصیه فنی ارائه کردیم.

ژیلت ضمن اشاره به پیگیری‌ها از کشورهای اروپایی افزود: مابه طور مستمر باهمه دولت‌ها چه در اروپا و چه در امریکا در حال مذاکره هستیم. کاریکه می‌توانیم انجام دهیم صرفا مذاکره و تلاش برای متقاعد کردن  این  دولت‌ها است که  قانع کنیم که باید حقوق بین‌المللی بشر دوستانه را رعایتکنند و آن را  نقض نکنند. ما در سطوح مختلف فعال هستیم وواقعاکار کرده و مذاکره می‌کنیم. خاطرتان جمع باشد که صلیب سرخدر این رابطه فعال هستند چه آقای مائورر و چه آقای ماردینی که در ژنو هستند با خیلی‌ها در این رابطه ملاقاتداشته‌اند. مشکل  مردم یمن همچنان ادامه داردو شرایط بدتر شده است اما به هر حالتنها راه برای مااین است که تمام سعی خودمان را بکنیمو آنقدر مذاکره بکنیم تا طرف‌های مختلف بیایند دور میز مذاکره  و یک راه حل سیاسی  برای کشور یمن پیدا کنند.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
اخبار روز فرهنگی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
triboon
گوشتیران
رایتل
مادیران