به بهانه‌ی سالروز کودتای ۲۸مرداد و نقش بی‌بی‌سی در شکل‌گیری آن / شبکه «بی‌.بی‌.سی» که به شدت تحت نفوذ بهائیان فارسی زبان اداره و کنترل می‌شود، همواره در تاریخ سیاسی ایران به نوعی حضور داشته و حتی بسیاری از محققان، نقش آن را در کودتای ۲۸ مرداد به نفع رژیم شاه به اثبات رسانده‌اند.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11