برای شهید| پویش مردمی رسوب زدایی از مزار شهدا

گروهی از مردم شهر تهران در اقدامی خود جوش پویشی مردمی به منظور رسوب زدایی از مزار شهدای بهشت زهرا(س) به راه انداخته اند. شما هم می توانید به این پویش بپیوندید.

گروهی از مردم شهر تهران در اقدامی خود جوش پویشی مردمی به منظور رسوب زدایی از مزار شهدای بهشت زهرا(س) به راه انداخته اند. شما هم می توانید به این پویش بپیوندید.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11