نماهنگ خانه پدری

نماهنگ خانه پدری اثری هنری به کارگردانی محمدباقر مفیدی کیا است که بر پایه شعرخوانی حمیدرضا برقعی تهیه شده است.

.

پرواز خارجی