روحانی برود یا بماند؟

عباس عبدی از تحلیل‌گران مطرح اصلاح‌طلبان است که سالهاست در حوزه سیاست می‌نویسد و می‌گوید و فعالیت می‌کند. با او درباره مهمترین و چالش‌برانگیزترین مسائل امروز کشور به گفتگو نشسته‌ایم.

کارگزاری فارابی