دیوید فیلیپ از مسلمان شدنش می گوید

دیوید فیلیپ از کشور آمریکا از جمله افرادی است که حدود ۱۵ سال قبل به دین اسلام گرایش یافت. وی درباره روند مسلمان شدن خود و حس حضورش در راهپیمایی اربعین سخن گفت.

دیوید فیلیپ از مسلمان شدنش می گوید

کارگزاری فارابی