34 / 11

سعید طلوعی

سالها پیش فاروج در خراسان شمالی به تاکستان هایش معروف بود اما خشکسالی های مداوم و نیاز به آبیاری غرقابی و مشکلات دیگر تولید و فروش از جمله عدم خرید تضمینی کشمش باعث شده است که کشاورزان منطقه به کشت پیاز زعفران رو بیاورند.شهرستان فاروج با ۴۰۰ هکتار مزرعه بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده است و سالانه قریب به ۱۳ تن زعفران از این مزارع برداشت می‌شود.

کارگزاری فارابی