30 / 26

مرتضی رفیع خواه

پس از گذشت بیش از یک ماه از وقوع سیل در گیلان هیچ اقدامی برای جبران خسارتهای وارده به منازل مسکونی مردم صورت نگرفته است. این در حالی است که در همان روزهای اولیه مسئولین از مناطق سیل زده دیدن کرده و وعده هایی برای جبران خسارتها به مردم داده اند. شواهد حاکی از آن است که بودجه مورد نظر تامین و به استان داده شده، اما هنوز بین مردم توزیع نشده است. سیل زدگان معتقدند مسئولین استانی بجای پرداخت خسارت، آنها را به ارگانهای مختلف پاسکاری میکنند تا از پیگیری مطالباتشان خسته شوند.

کارگزاری فارابی