27 / 4

محمدحسن اصلانی

مراسم هجدهمین یادبود شهید ادواردو آنیلی عصر امروز چهارشنبه با سخنرانی شجاعی و کریستین جیمز(زینب ثانی) و تازه مسلمانان خارجی در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

کارگزاری فارابی