«برانکو در تسنیم-۱»:هرگز از کنار گذاشتن محسن مسلمان پشیمان نشدم

برانکو ایوانکوویچ می گوید: من هرگز به گذشته نگاه نمی‌کنم و از کنار گذاشتن مسلمان پشیمان نشدم. این موضوع را در ابتدای فصل از ذهنم پاک کردم و از نو شروع کردم. من از بین بشار و مسلمان، بشار را انتخاب کردم.

«برانکو در تسنیم-1»:هرگز از کنار گذاشتن محسن مسلمان پشیمان نشدم

کارگزاری فارابی