«برانکو در تسنیم-۲»: مربیان تیم ملی دنبال تحقیر پرسپولیس بودند

برانکو ایوانکوویچ می‌گوید: در چهار سال گذشته مربیان تیم ملی یک بار به تمرین پرسپولیس آمدند و در این مدت هیچ‌کس نه سؤالی از ما کرده و نه تماسی داشته است. به طور کلی احساس کردیم که دنبال تحقیر ما بودند.

«برانکو در تسنیم-2»: مربیان تیم ملی دنبال تحقیر پرسپولیس بودند

کارگزاری فارابی