دلیل اصلی اعتراضات مردم فرانسه چیست؟

ونِسا بیلی، کارشناس سیاسی چند روزی را میان جلیقه زردها حضور داشت، او معتقد است اعتراضات مردم فرانسه عمیق تر از یک سری اعتراضات صنفی است.

کارگزاری فارابی