21 / 1

مقداد مددی

دومین کمیسیون مشترک نظامی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه عصر امر‌وز با حضور برخی مقامات نظامی دو کشور در محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

پرواز خارجی