آرای پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز اعلام شد+جزئیات

آرای پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز اعلام شد+جزئیات

گروه استان‌ها ـ دادگستری استان آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای آرای متهمان به فساد شورای شهر و شهرداری تبریز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، دادگستری استان آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای آرای متهمان به فساد شورای شهر و شهرداری تبریز را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، حسب اعلام اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در پرونده معروف به پرونده شهرداری تبریز که در سال 1394 حسب گزارش اداره اطلاعات استان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز تشکیل شد پس از شروع به تحقیقات تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق تبریز دستگیر و با تکمیل پرونده، برای تعداد 46 نفر از متهمین کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه های کیفری دو تبریز ارسال شد که توسط دادگاه بدوی برای 43 نفر از متهمین حکم محکومیت صادر شد.

با اعتراض محکوم علیهم پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و پس از رسیدگی، رأی قطعی برای تعداد 24 نفر صادر شد؛ اسامی ذیل به تعداد 12 نفر حسب تبصره ماده 36 از قانون مجازات اسلامی منتشر می‌شود که موضوع رأی دادگاه است.

پرونده تعدادی از متهمین همچنان مفتوح و در دادگاه تجدیدنظر استان و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز تحت رسیدگی است.

ردیف      نام و نام خانوادگی محکوم علیه 

1             عباس عادلی شهیر 

عنوان اتهام: ارتشاء به مبالغ ششصد و ده میلیون تومان +دویست و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی +بیست عدد ربع سکه بهارآزادی+دویست و هفتاد میلیون تومان +یکصد و پنجاه میلیون تومان +یک قطعه زمین به متراژ دو هزار ودویست متر مربع در شهرک مبل و خودرو

محکومیت: چهار فقره سیزده سال حبس تعزیری +جزای نقدی +رد مال + هفتاد ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

2             داود بهراء              

عنوان اتهام: ارتشاء به مبالغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد ، یکصد وهفتاد سکه تمام بهار آزادی ، پنجاه و شش میلیون تومان ، پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی و بیست هزار یورو جمع مبلغ ریالی یکصد وشش میلیون تومان و جمع سکه ها به تعداد دویست وبیست قطعه سکه تمام بهار آزادی و رشاء به تعداد بیست قطعه سکه تمام بهار آزادی              

محکومیت: سه فقره هفت ونیم سال حبس تعزیری +دو سال و شش ماه حبس تعزیری +جزای نقدی+رد مال +سی ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

3             حبیب شیری آذر    

عنوان اتهام: ارتشاء به مبلغ سی هزار دلار( معادل یکصد میلیون تومان در زمان صدور رای )         

محکومیت: یکسال حبس تعزیری +جزای نقدی +رد مال +یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی+ ده ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

4             مسلم مقدوری شربیانی          

عنوان اتهام: ارتشاء به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و فراهم نمودن موجبات رشاء به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان               

هفت سال و شش ماه حبس تعزیری +جزای نقدی +چهل ضربه شلاق +رد مال و دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

5             محبوب عبداله پور

عنوان اتهام: ارتشاء به مبالغ یکصد میلیون تومان ، پنجاه میلیون تومان و یکصد میلیون تومان جمعا دویست وپنجاه میلیون تومان وجه نقد               

محکومیت: سه فقره هشت سال حبس تعزیری +جزای نقدی + ده ضربه شلاق + رد مال+ یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

6             محمود محمدی       

عنوان اتهام: ارتشاء به تعداد بیست وپنج قطعه سکه تمام بهار آزادی +پنجاه وشش میلیون تومان       

محکومیت: دوفقره هفت ونیم سال حبس تعزیری +جزای نقدی + چهل ضربه شلاق +رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

7             سیدرحمان نورثانی

عنوان اتهام: ارتشاء به مبلغ چهل وپنج میلیون تومان و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس           

محکومیت: دو فقره هفت ونیم سال حبس تعزیری +جزای نقدی + سی ضربه شلاق +رد مال+ شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

8             مروت بلندی          

عنوان اتهام: ارتشاء به مبلغ یکصد وشصت میلیون تومان      

محکومیت: پانزده ماه حبس تعزیری +جزای نقدی +چهل ضربه شلاق +شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی +رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

9             بهروز مولوی        

عنوان اتهام: رشاء به مبالغ یکصد میلیون تومان +پنجاه وشش میلیون تومان +سی وسه میلیون تومان +یکصد وشصت میلیون تومان + دویست میلیون تومان جمعا پانصد وچهل ونه میلیون تومان              

محکومیت: پنج فقره هفتاد وپنج ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

10           علی ایمانی    

عنوان اتهام: رشاء به مبالغ پنجاه میلیون تومان +یکصد میلیون تومان جمعا یکصد وپنجاه میلیون تومان

محکومیت: دو فقره هفتاد وچهارضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

11           داود نامدار             

عنوان اتهام: دو فقره رشاء به مبالغ دویست و شصت و شش میلیون تومان و دو میلیون تومان           

محکومیت: یکسال حبس تعزیری +جزای نقدی +ده ضربه شلاق و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی+رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار

12           امیراحمد یوسفی    

عنوان اتهام: اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نود و پنج میلیون تومان + دویست و پنج میلیون تومان جمعاً سیصد میلیون تومان و فراهم نمودن موجبات رشاء و ارتشاء به مبلغ سی هزار دلار و غصب عنوان    

محکومیت: هفت فقره سه سال حبس تعزیری و یک فقره سه سال و یک ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال

انتهای پیام/ش

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon