مستند | هاسو؛ سرباز وطن

مستند «هاسو؛ سرباز وطن» روایتی مستند از زندگی و رنج جانباز مسیحی، هاسو کشیش دانیالیان، جانباز ۷۰ درصد اعصاب و روان دفاع مقدس است.

مستند | هاسو؛ سرباز وطن

کارگزاری فارابی