چرا آمریکا از جنگ سوریه و یمن عقب نشینی کرد؟

جیسون دیتز سردبیر سایت آنتی وار( ضدجنگ) معتقد است که خروج امریکا از سوریه و قطع حمایت از ایتلاف سعودی در جنگ یمن بی ارتباط با مسایل و بحران های داخلی امریکا نیست.

‌تصویر و تدوین : امیرحسین قلیزاده

پرواز خارجی