34 / 1

محمد اصغری

شهرستان جاسک درکرانه دریای عمان وشرق تنگه هرمز قرار دارد.رزق و روزی مردمان این شهرستان ازطریق دریا بدست می آید و صیادی جزو مشاغل اصلی،قدیمی وسنتی این منطقه است .اما این روزها برخلاف گذشته این شغل دیگر رونقی ندارد.دلیلش به گفته صیادان حضور صیادان چینی درآب های عمان و کشتی های بزرگ ایرانی است که با صید بی رویه خود و تجاوز از حریم صید و نزدیک شدن به ساحل،نان بسیاری از صیادان که با قایقهای کوچک خود کار میکنند را بریده اند.

کارگزاری فارابی