18 / 10

حسین ظهروند

سارقان مسلح که یک زندانی را در تاریخ ۹ آبان ۹۷ از بیمارستان امام خمینی (ره) فراری دادند، بامداد دوازدهم بهمن در یک عملیات بازداشت شدند.

پرواز خارجی