اعلام برنامه هفته‌های بیست‌وچهارم تا سی‌وچهارم لیگ دسته اول فوتبال

کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه هفته‌های بیست‌وچهارم تا سی‌وچهارم لیگ دسته اول (جام آزادگان) را اعلام کرد.

اعلام برنامه هفته‌های بیست‌وچهارم تا سی‌وچهارم لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست‌وچهارم
سه شنبه 30 بهمن 97
استقلال جنوب تهران-  مس رفسنجان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
گل گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام علی سیرجان
بادران تهران - خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15 ورزشگاه  غدیر تهران
آلومینیوم اراک – نود ارومیه – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام خمینی اراک
مس کرمان-  قشقایی شیراز – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام علی کرمان
گل ریحان البرز - شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:15 ورزشگاه  انقلاب کرج
شهرداری ماهشهر- کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:45 ورزشگاه  شهداء ماهشهر

هفته بیست‌وپنجم
دوشنبه 6 اسفند 97
مس رفسنجان- گل گهر سیرجان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء رفسنجان
نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز  – ساعت 14:15 ورزشگاه  تختی ارومیه
کارون اروند خرمشهر - شهرداری تبریز– ساعت 14:15 ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری ماهشهر – ساعت 14:15 ورزشگاه  تختی انزلی
قشقایی شیراز - بادران تهران – ساعت 14:15 ورزشگاه  پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- مس کرمان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء سیمرغ(کیاکلا)
شاهین شهرداری بوشهر - آلومینیوم اراک – ساعت 15ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

هفته بیست‌وششم
یکشنبه 12 اسفند 97
گل ریحان البرز- مس رفسنجان – ساعت 14:30 ورزشگاه  انقلاب کرج
گل گهر سیرجان- قشقایی شیراز – ساعت 14:30 ورزشگاه  امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30 ورزشگاه  دستغیب شیراز
شهرداری تبریز -استقلال جنوب تهران – ساعت 14:30 ورزشگاه  اختصاصی تبریز
مس کرمان -کارون اروند خرمشهر – ساعت 14:30 ورزشگاه  امام علی کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت 15ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -نود ارومیه– ساعت 15ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست و هفتم
شنبه 18 اسفند 97
کارون اروند خرمشهر - گل گهر سیرجان– ساعت 14:45  ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری تبریز – ساعت 14:45  ورزشگاه  تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- بادران تهران – ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
مس رفسنجان- فجرسپاسی شیراز – ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء رفسنجان
خونه به خونه مازندران - آلومینیوم اراک– ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء سیمرغ (کیاکلا)
قشقایی شیراز-  گل ریحان البرز – ساعت 14:45  ورزشگاه  پارس شیراز
نود ارومیه- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14:45  ورزشگاه  تختی ارومیه

هفته بیست‌وهشتم
شنبه 25 اسفند 97
مس کرمان- مس رفسنجان – ساعت 15ورزشگاه   امام علی کرمان
بادران تهران- شهرداری تبریز – ساعت 15ورزشگاه   غدیر تهران
آلومینیوم اراک- قشقایی شیراز – ساعت 15ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان- استقلال جنوب تهران – ساعت 15ورزشگاه   امام علی سیرجان
گل ریحان البرز -ملوان بندر انزلی – ساعت 15ورزشگاه   انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر -کارون اروند خرمشهر – ساعت 15:30ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -خونه به خونه مازندران – ساعت 15:30ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست‌ونهم
جمعه 9 فرودین 98
ملوان بندر انزلی- بادران تهران – ساعت 16:15 ورزشگاه   تختی انزلی
قشقایی شیراز-  نود ارومیه – ساعت 16:15 ورزشگاه   پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز – ساعت 16:15 ورزشگاه   شهداء سیمرغ (کیاکلا)
شهرداری تبریز-  فجرسپاسی شیراز – ساعت 16:15 ورزشگاه    اختصاصی تبریز
استقلال جنوب تهران- مس کرمان – ساعت 16:15 ورزشگاه   تختی تهران
مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر – ساعت 16:15 ورزشگاه    شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک – ساعت  17ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی‌ام
پنجشنبه 15 فروردین 98
مس کرمان - ملوان بندر انزلی – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام علی کرمان
نود ارومیه–  کارون اروند خرمشهر– ساعت 16:30 ورزشگاه   تختی ارومیه
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان -شهرداری تبریز – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز - بادران تهران – ساعت 16:30 ورزشگاه   دستغیب شیراز
شهرداری ماهشهر - استقلال جنوب تهران – ساعت 17:15 ورزشگاه   شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر - قشقایی شیراز– ساعت 17:15 ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

هفته سی‌ویکم
چهارشنبه 21 فروردین 98
ملوان بندر انزلی- آلومینیوم اراک – ساعت 16:45  ورزشگاه   تختی انزلی
خونه به خونه مازندران- نود ارومیه – ساعت 16:45 ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
بادران تهران- گل گهر سیرجان – ساعت 16:45  ورزشگاه   غدیر تهران
استقلال جنوب تهران- فجرسپاسی شیراز – ساعت 16:45  ورزشگاه   شهدا اسلامشهر
شهرداری تبریز- شهرداری ماهشهر – ساعت 16:45  ورزشگاه   اختصاصی تبریز
مس رفسنجان- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 16:45  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- گل ریحان البرز – ساعت 17:30  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی‌ودوم
سه شنبه 27 فروردین 98
گل ریحان  البرز-  استقلال جنوب تهران – ساعت 17  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان -شهرداری تبریز – ساعت 17  ورزشگاه    امام علی کرمان
خونه به خونه مازندران -قشقایی شیراز – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
نود ارومیه –مس رفسنجان – ساعت 17  ورزشگاه   تختی ارومیه
فجرسپاسی شیراز -گل گهر سیرجان – ساعت 17  ورزشگاه    دستغیب شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- ملوان بندر انزلی – ساعت 17  ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر- بادران تهران – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته سی‌وسوم
سه شنبه 3 اردیبهشت 98
مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
بادران تهران -آلومینیوم اراک – ساعت 17  ورزشگاه   غدیر تهران
کارون اروند خرمشهر- قشقایی شیراز – ساعت 17  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز – ساعت 17  ورزشگاه اختصاصی  تبریز
فجرسپاسی شیراز- مس کرمان – ساعت 17  ورزشگاه دستغیب شیراز
گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر – ساعت 17  ورزشگاه   امام علی سیرجان
استقلال جنوب تهران- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء اسلامشهر

هفته سی‌وچهارم
سه شنبه 10 اردیبهشت 98
گل ریحان البرز -گل گهر سیرجان – ساعت 17:15  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان- بادران تهران – ساعت 17:15  ورزشگاه   امام علی کرمان
آلومینیوم اراک- استقلال جنوب تهران – ساعت 17:15  ورزشگاه  امام خمینی اراک
قشقایی شیراز –شهرداری تبریز – ساعت 17:15  ورزشگاه   پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- فجرسپاسی شیراز – ساعت 17:15 ورزشگاه شهداء ماهشهر
نود ارومیه- ملوان بندر انزلی – ساعت 17:15  ورزشگاه   تختی ارومیه
خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر – ساعت 17:15  ورزشگاه   شهداء سیمرغ (کیاکلا)

 

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار ورزشی
مهمترین اخبار ورزشی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال