42 / 1

حسین ظهروند

رزمایش دریایی ولایت ٩٧ با رژه بزرگ یگان های سطحی، زیرسطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش در منطقه مکران آغاز شد.این رزمایش به مدت ۳ روز از صبح امروز با انجام رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی و یگان‌های پروازی این نیرو در دریای عمان آغاز شد.

کارگزاری فارابی