#از_تسنیم_بپرسید: چرا مردم نرخ تورم را باور نمی‎کنند؟ / دلایل مختلف برای عدم تطابق آمارهای رسمی با واقعیتهای اقتصادی جامعه وجود دارد که علاوه بر استفاده از شاخص غیرمناسب، میتوان به غیر واقعی بودن اقلام و ضرایب محاسبه نرخ تورم نیز اشاره کرد.

کارگزاری فارابی