شوخی تلخ اروپا با ایران

اروپا عملاً از برجام خارج شده و همانند ایالات متحده امریکا به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده است.

کارگزاری فارابی