40 / 1

مهدی پدرام خو

روستاهای پایین دست دز در محدوده منطقه بامدژ بخش مرکزی اهواز، پس از آبگرفتگی شدید تخلیه شدند.

کارگزاری فارابی