16 / 1

غلامرضا احمدی

سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندران بازدید کرد.سردار غلامحسین غیب‌پرور صبح دوشنبه برای بازدید از مناطق سیل‌زده به مازندران سفر کرد و از شهرستان سیمرغ و روستاهای سیل‌زده در این شهرستان بازدید کرد .وقوع دو فقره سیل مخرب در مازندران سبب شد تا ۶۵۰۰ واحد مسکونی و بیش از ۹۱ هزار هکتار مزارع و باغات دچار تخریب و آسیب شود. همچنین این حادثه به بخش‌های مختلف خسارت‌های هنگفتی وارد کرده است.

کارگزاری فارابی