جزئیات کارورزی دانش‌آموزان هنرستانی در تابستان اعلام شد

جزئیات کارورزی دانش‌آموزان هنرستانی در تابستان اعلام شد

بخشنامه درس کارورزی پایه‌های یازدهم و دوازدهم هنرستان‌ها ابلاغ شد و براین اساس میزان ساعت کارآموزی ۱۲۰ تا ۲۴۰ ساعت در هفته است و نحوه محاسبه حق‌الزحمه هنرآموزان نیز اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ بخشنامه درس کارآموزی ـ کارورزی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در تابستان ابلاغ شد.

در این بخشنامه که از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش ارسال شده، آمده است: با توجه به تغییر ساختار آموزش فنی و حرفه‌ای و استقرار نظام جدید آموزشی بر اساس مصوبه جلسه 926 شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص جدول برنامه درسی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش کارآموزی به عنوان یکی از دروس در جدول برنامه درسی این شاخه‌ها به صورت تجمیعی عنوان شده است، این درس با اهداف ذیل طراحی شده است:

توسعه و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی در جریان فرآیند یاددهی و یادگیری.

آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به بازار کار و به کار بستن شایستگی‌های فنی و غیر فنی در محیط واقعی کار با توجه به سطوح صلاحیت حرفه‌ای.

ترغیب، تشویق و ایجاد خودباوری و سخت‌کوشی نسبت به وظایف شغلی در بین هنرجویان هنرستان‌ها و کسب تجربه در محیط واقعی کار و ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن مشاغل مولد و مشروع جامعه به هنرجویان متناسب با رشته تخصصی آنها.

به کار بستن مسائل و ارتباطات اجتماعی محیط کار توسط هنرجویان.

آشنا کردن مراکز تولیدی و خدماتی با آموخته‌ها و توانمندی هنرجویان هنرستان.

این درس صرفاً در تابستان پایه‌های یازدهم دوازدهم تیرماه لغایت شهریور ماه به صورت تجمیعی اجرا می‌شود و هیچ دوره و گواهینامه جایگزین آن نمی‌شود.

120 تا 240 ساعت کارآموزی

پایه اجرا و میزان ساعات کار آموزی شاخه فنی و حرفه‌ای بر اساس ماهیت هر رشته 120 تا 240 ساعت اعلام می‌شود.

میزان ساعت کارورزی شاخه کاردانش مطابق با جدول برنامه درسی هر یک از رشته‌های مهارتی این شاخه است که در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیار و بر اساس شرایط منطقه‌ای در تابستان یکی از پایه‌های یازدهم و دوازدهم اجرا می‌شود.

انتخاب واحد این درس در سال تحصیلی 96-97 در دوره تابستانی پایه مربوطه انجام شده و نمره این درس در سامانه ثبت نمرات در پایان همان دوره صورت می‌پذیرد.

هنرجویانی که این درس را در تابستان پایه یازدهم یا دوازدهم اخذ می‌کنند نمی‌توانند سایر دروس را در دوره تابستانی به صورت حضوری انتخاب کنند.

اخذ هرگونه هزینه برای انتخاب واحد یا هزینه‌های اجرای کارآموزی -کارورزی در هنرستان‌های دولتی ممنوع است و در این خصوص اجرای این درس مشمول بخشنامه دوره تابستانی نیست.

به منظور برنامه ریزی و اجرای مطلوب این درس ضروری است شورای کارآموزی-کارورزی در اداره کل آموزش و پرورش استان و ادارات آموزش و پرورش مناطق تشکیل شود و ضمن شناسایی مراکز صنعتی و خدماتی هماهنگی لازم برای پذیرش هنرجویان و اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

مسئولیت‌های مدیر هنرستان برای اجرای درس کارورزی

برای اجرای مطلوب این درس ضمن تشکیل کمیته کارورزی ـ کارآموزی در هنرستان اقدامات زیر توسط مدیریت هنرستان انجام می‌شود:

طرح موضوع در جلسات شورای مدرسه، شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان به منظور تبیین موضوع و استفاده از ظرفیت هنر آموزان و اولیا برای شناسایی صنایع و مشاغل موجود در سطح شهرستان.

تهیه بانک اطلاعاتی از مشاغل و صنایع موجود در سطح شهرستان متناسب با رشته‌های موجود هنرستان با همکاری سایر هنرستان‌ها.

تبیین ضرورت و نحوه اجرای کارآموزی-کارورزی برای هنرجویان و اطلاع رسانی به اولیای دانش‌آموزان.

نظارت بر عملکرد مربیان "هنرآموزان هر یک از رشته‌ها" برای اجرای این درس.

20 نمره کارورزی چگونه محاسبه می‌شود؟

ارزشیابی کارآموزی ـ کارورزی مشتمل بر سه بخش است که در مجموع 20 نمره است و باید مباحث مربوط به شایستگی‌های فنی و غیرفنی در ارزشیابی هر بخش لحاظ شود.

10 نمره سرپرست محل اجرای کارآموزی-کارورزی +5  نمره هنرآموز ناظر +5 نمره گزارش کار = نمره کارآموزی-کارورزی.

هنرجویانی که به دلایل خاص موفق به گذراندن این درس در تابستان پایه یازدهم نشوند می‌توانند آن را در دوره تابستانی پایه دوازدهم بگذرانند و در صورت کسب موفقیت نمره آن در پایان همان دوره ثبت می‌شود.

زمان انجام کارآموزی -کارورزی در هر روز بر اساس از ساعات فعالیت در محیط واقعی کار خواهد بود و چنانچه در محل واحد آموزشی صورت پذیرد نیزحسب ساعت انجام آن 6 یا 8 ساعت در روز محاسبه خواهد شد.

کارورزی به مدت سه تا 6 هفته

کارآموزی-کارورزی به صورت پیوسته در مدت 3 تا 6 هفته اجرا می‌شود و تعطیلات رسمی جزء روزهای کارآموزی-کارورزی هنرجو محسوب نمی‌شود.

مربی اجرایی کارآموزی-کارورزی و نظارت بر فرآیند آن بر عهده هنرآموزان هر یک از رشته‌ها است و استفاده از افراد جایگزین به عنوان مربی کارآموزی-کارورزی وجاهت قانونی نداشته و در صورت مشاهده عواقب آن متوجه فرد عادی و مدیر هنرستان خواهد بود.

اعطای مرخصی به صورت فردی و جمعی به هنرجویان به مدت یک یا چند روز با موافقت سرپرست در محل کارآموزی-کارورزی و هنرآموز ناظر و در نهایت مدیر هنرستان بلامانع است ولی لازم است موضوع به صورت مکتوب به محل کارآموزی-کارورزی و اولیای هنرجویان اطلاع‌رسانی شود.

پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی برای سه روز در هفته

در اجرای مفاد بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت اضافه کار به مدیر و سایر عوامل اجرایی درس کارآموزی-کارورزی در هنرستان در تیر و مرداد به غیر از دوشنبه و چهارشنبه برای تمام روزهای حضور در هفته "سه روز" قابل پرداخت است. تاکید می‌شود ضرورت حضور فرد و انجام فعالیت موثر در زمان حضور یکی از ملاک‌های اصلی پرداخت است که تشخیص و تایید آن با مسئولین مربوطه در ناحیه، منطقه و استان خواهد بود.

 حق التدریس هنرآموزان در قالب اعتبارات حق‌التدریس و حق الزحمه عوامل اجرایی از محل اعتبارات جاری وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد در خصوص جدول زمینه پرداخت حق التدریس به هنرآموزان تاکید می‌شود مبنا تعداد هنرجویان ثبت نام شده در هر کلاس بوده و تقسیم آن به گروه‌های کمتر جایز نیست.

پرداخت اضافه کار برای مدیر و سایر عوامل اجرایی با توجه به میزان حضور هر یک از عوامل در مدت 6هفته متناسب با ساعت کار آموزی هر رشته و حداکثر6 ساعت حضور در هر روز در صورت لزوم محاسبه می‌شود.

به عوامل اجرایی شورای کارآموزی-کارورزی چنانچه این امور توسط آنها در خارج از ساعات اداری انجام شود با توجه به ضوابط مربوطه اضافه کار ساعتی تعلق خواهد گرفت.

نحوه محاسبه ساعت حق‌التدریس هنرآموزان در درس کارورزی

نحوه محاسبه فعالیت هنرآموزان و میزان ساعت حق‌التدریس آنان به ازای تعداد هنرجویان تحت پوشش و ساعت کارآموزی آنها به شرح زیر است:

  برای نظارت بر هر 120 ساعت کارآموزی- کارورزی یک هنرجو به میزان 2 و تا حداکثر 2.5 ساعت حق التدریس متناسب با فعالیت هنرآموز مربوط پرداخت می‌شود. میزان ساعات حق التدریس هنرآموز حداکثر 90 ساعت است ضمناً هنرآموز مربوط لازم است گزارش جامع کارآموزی-کارورزی را تهیه و به مدیر هنرستان تحویل دهد تا پس از امضای او در سوابق کارآموزی-کارورزی آن سال تحصیلی نگهداری شود.

مبنای فعالیت شامل کیفیت، نظارت کیفی، تعامل با هنرجویان و سرپرست در محل کارآموزی-کارورزی، بعد مسافت، نظم و ترتیب در نظارت، کنترل حضور و غیاب دانش‌آموزان و چگونگی بررسی گزارش کار دانش‌آموزان است.

چنانچه بنا به ضرورت اجرای کارآموزی-کارورزی چند رشته به صورت توام در داخل هنرستان انجام شود به خصوص رشته‌های کشاورزی به کارگیری هر یک از عوامل اجرایی که در طول سال تحصیلی نیز به صورت غیرمشترک برای هر رشته تعریف شده است در این دوره نیز به صورت مستقل بلامانع است. اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان برای اجرای این درس در هنرستان الزامی است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
کرونا
بلیط هواپیما
فلای تو دی