12 / 2

حامد ملک‌پور

چانگ هووآ سفیر جدید جمهوری خلق چین صبح امروز با محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

کارگزاری فارابی