مقدم‌فر: شهدای مؤتلفه الگویی برای جوانان انقلابی در گام دوم انقلاب اسلامی / مشاور فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:‌ بزرگ‌ترین اقدام شهدای مؤتلفه، انحصارزدایی از فرهنگ مبارزه از گروه‌های مدعی و نشان‌دادن ظرفیت‌های اسلام برای مبارزه بود.

پرواز خارجی