جزئیات شناسایی جدیدترین شبکه جاسوسی آمریکایی در ایران

مرکز ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که شبکه جدیدی از جاسوس های آمریکایی را شناسایی و منهدم کرده است. شناسایی این شبکه لطمه سنگینی به CIA وارد کرده است.

کارگزاری فارابی