شناسایی هویت پیکر مطهر ۳۵ شهید دفاع مقدس+مشخصات

شناسایی هویت پیکر مطهر 35 شهید دفاع مقدس+مشخصات

همزمان با ایام شهادت حضرت امام صادق (علیه السلام) پیکرهای مطهر ۳۵ شهید دوران دفاع مقدس شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، هویت پیکر مطهر 35 شهید دوران دفاع مقدس که در عملیات های والفجریک، خیبر، ایذائی والفجر هشت، رمضان،  بیت المقدس، والفجر4، محرم، کربلای پنج و تک دشمن در سال 67  به شهادت رسیده اند؛ شناسایی شد.این شهدای گرانقدر  طی عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، تفحص شده اند. 

شهدای تازه تفحص شده که هویتشان احراز شده است، متعلق به استان های اصفهان،سمنان،خراسان رضوی، خوزستان، بوشهر،تهران،فارس، قزوین، چهارمحال و بختیاری، گیلان و یزد هستند. مشخصات این شهدا به شرح زیر است:

استان اصفهان

شهید سید رضا حجازی، فرزند سید منصور،  متولد 1343 در شهرستان شهرضا استان اصفهان است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق وسایل همراه پیکر شناسایی شد.

شهید علی رضا میرزایی ، فرزند اسماعیل،  متولد 1343 در شهرستان کاشان استان اصفهان است. او در سال 61 و در عملیات محرم به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شرهانی ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق پلاک هویت شناسایی شد.

شهید سعادت حاج عسگری ، فرزند جعفر،  متولد 1340 در شهرستان نجف آباد استان اصفهان است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق آزمایش DNA  و کارت شناسایی هویتش مشخص شد.

شهید حسین رحیمی، فرزند حاج آقا،  متولد 1345 در شهرستان مبارکه استان اصفهان است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید حسین خسروی جزی، فرزند صادق،  متولد 1345 در شهرستان میمه استان اصفهان است. او در سال 61 و در عملیات محرم به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شرهانی ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید عباس دیانیان، فرزند مصطفی،  متولد 1346 در شهرستان اردستان استان اصفهان است. او در سال 61 و در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شلمچه ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید رضا مشتاقی کاویانی، فرزند حسین،  متولد 1342 در شهر اصفهان است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید مسعود مداحی، فرزند غلامعلی، متولد 1347 در شهرستان مبارکه استان اصفهان است. او در سال 67 و در تک دشمن  به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

استان بوشهر

شهید غلامرضا سلیمی، فرزند درویش، متولد 1347 در شهرستان اهرم استان بوشهر است. او در سال 67 و در تک دشمن به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق وسایل شخصی همراه پیکر، شناسایی شد.

استان خوزستان

شهید قاسم بلند، فرزند عبدالحسین،  متولد  شهر اهواز است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

استان خراسان رضوی

شهید مصطفی بهرآبادی، فرزند حسن،  متولد 1334 در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی است. او در سال 64 و در عملیات ایذائی والفجر 8  به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در جزیره بوارین ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 34 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق پلاک هویت،کارت شناسایی و آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید غلامرضا پروانه، فرزند سبحان،  متولد 1338 در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی است. او در سال 62 و در عملیات خیبر به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  مجنون ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 36 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق پلاک هویت و آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید محمد رضا حقیقی ، فرزند محمد حسین،  متولد 1343 در شهر مشهد است. او در سال 67 و در تک دشمن به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید ذبیح الله مومنی فر، فرزند ذوالفقار،  متولد 1347 در شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی است. او در سال 62 و در عملیات خیبر به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در جزیره مجنون ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 36 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید عبدالرضا حمودی ، فرزند تبل،  متولد 1344 در شهر مشهد  است. او در سال 67 و در تک دشمن به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

استان چهار محال و بختیاری

شهید سید حسن سیدین بروجنی ، فرزند سید خلیل،  متولد 1344 در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید رشید رضائی جوانمردی ، فرزند خان محمد،  متولد 1347 در شهرستان لردگان چهار محال و بختیاری است. او در سال 67 و در تک دشمن به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق کارت اهدای خون و آزمایش DNA  شناسایی شد.

استان سمنان

شهید حسین امینیان ، فرزند محمد،  متولد 1343 در شهرستان شاهرود استان سمنان  است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  منطقه شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق پلاک هویت  شناسایی شد.

شهید علی اکبر تشرعی ، فرزند محمد،  متولد 1340 در شهر سمنان  است. او در سال 61 و در عملیات محرم به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شرهانی ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق پلاک هویت شناسایی شد.

استان فارس

شهید سید محمود موسوی نژاد ، فرزند سید محمد علی،  متولد 1344 در شهرستان جهرم استان فارس است. او در سال 61 و در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه شلمچه ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

شهید مرتضی فیروزی فرد جهرمی، فرزند  محمد حسن، متولد 1341 در شهرستان جهرم استان فارس است. او در سال 62  در عملیات والفجر یک  در منطقه فکه به شهادت رسید ، اما پیکر مطهرش در منطقه ماند و در شمار شهدای مفقود الجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 36 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق پلاک هویت  شناسایی شد . 

شهید کرامت الله کاتبی، فرزند عباس، متولد 1339 در شهرستان جهرم استان فارس است. او در سال 61  در عملیات بیت المقدس و در منطقه شلمچه به شهادت رسید ، اما پیکر مطهرش در منطقه ماند و در شمار شهدای مفقود الجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق کارت شناسایی هویتش مشخص شد.

شهید کریم مبرز ، فرزند کرم،  متولد 1349 در شهرستان لامرد استان فارس است. او در سال 67 و در تک دشمن به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  شلمچه ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق پلاک هویت شناسایی شد.

شهید غلامحسین دادنام ، فرزند حسن،  متولد 1341 در شهرستان لامرد استان فارس است. او در سال 67 و در تک دشمن به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در شلمچه ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید محمد جعفر حاجی ستار زاده ، فرزند خیر الله،  متولد 1343 در شهرستان استهبان استان فارس است. او در سال 65 به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه  زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 32 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق کارت شناسایی و پلاک هویت  شناسایی شد.

استان قزوین

شهید اکبر مهدی زاده، فرزند علی، متولد 1346 در شهرستان بویین زهرا استان قزوین است. او در سال 64 و در عملیات ایذائی والفجر8  به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در جزیره بوارین ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 34 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید محرمعلی رویتوند غیاثوند ، فرزند محمد علی،  متولد 1347 در شهر قزوین است. او در سال 67 و در تک دشمن به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق کارت شناسایی هویتش مشخص شد.

استان گیلان

شهیدحسین رستمی روشن ، فرزند نعمت الله،  متولد 1339 در شهرستان رودسر استان گیلان است. او در سال 62 و در عملیات خیبر به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در جزیره مجنون ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 36 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید محمد حسین نژاد دریا کناری ، فرزند کردعلی،  متولد 1340 در شهرستان لنگرود استان گیلان است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

استان یزد

شهید شعبانعلی عبدالهی سروری ، فرزند هدایت،  متولد 1341 در شهرستان اردکان استان یزد است. او در سال 61 و در عملیات رمضان به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه شرق بصره ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق پلاک هویت شناسایی شد.

استان تهران

شهید سعید دلالت، فرزند عباسعلی، متولد 1345 در شهر تهران است. او در سال 65 و در عملیات کربلای5 به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه شلمچه ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 33 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق پلاک هویت شناسایی شد.

شهید محمد مهدی ماستری فراهانی، فرزند محمد حسین،  متولد 1341 در استان تهران است. او در سال 62 و در عملیات والفجر 4 به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه پنجوین ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 37 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید مجید ریاضتی چشمه ، فرزند حاجی، متولد 1336 در شهر تهران است. او در سال 64و در عملیات ایذائی والفجر8  به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در جزیره بوارین  ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 34 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

شهید حسین اصلان خانی ، فرزند عبدالوهاب، متولد 1346 در شهر تهران است. او در سال 67 و در تک دشمن  به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه زبیدات ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت 31 سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین، تفحص و از طریق آزمایش DNA  شناسایی شد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
اخبار روز فرهنگی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
خانه خودرو شمال
میهن
طبیعت
پاکسان
triboon
گوشتیران
رایتل