30 / 1

خبرگزاری تسنیم

مراسم الحاق ۷ شناور کلاس «حیدر» به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، سردار حسین اشتری فرمانده‌‌ نیروی انتظامی، استاندار هرمزگان، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و فرمانده مرزبانی ناجا در مجتمع صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس برگزار شد.

کارگزاری فارابی