26 / 23

عرفان کوچاری

همایش فرمانداران سراسر کشور صبح امروز ۲۰ تیر با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور, محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ,عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور در سالن الغدیر وزارت کشور برگزار شد.

پرواز خارجی