چشم انتظاری برای تغییر ترامپ چه کمکی به ایران می‌کند؟

با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، چشم انتظاری برای تغییر ترامپ و امید به بهبود روابط با ایران بیشتر می شود، محمد مرندی درباره فایده این تغییر توضیح می دهد.

پرواز خارجی