26 / 6

حسین ظهروند

به مناسبت دهه کرامت مراسم اهداء‌ ۱۰ سری جهیزیه به زوج های جوان توسط گردان امنیتی امام علی(ع) ناحیه ملسم بن عقیل در ستاد گردان این یگان انجام شد.

کارگزاری فارابی