یادداشت | هدایت اعتبار به کدام حوزه ها، اقتصاد ایران را رونق می‌دهد؟

هدایت اعتبار به کدام حوزه‌ها منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد شد. دکتر حسین درودیان پاسخ می‌دهد.

.

پرواز خارجی