گل نذر «گل»

از سراسر کشور گل برای حرم امام علی ابن موسی رضا(ع) نذر می‌کنند. گل هایی که در ظاهر می‌روند که زیبا کننده حرم باشند اما در واقع از حرم زیبایی می‌گیرند.

کارگزاری فارابی