ماجرای بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران دیدنی شد

او را بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران دانسته‌اند؛ مشهدی ها با «باغ ملی» و «پارک وکیل آباد» می شناسندش و تهرانی ها با «موزه و کتابخانه ملی ملک».

.

پرواز خارجی