65 / 1

رافتی،عادلی،کیانی نیا،رنجبر

۹ ذی‌الحجه مصادف با روز عرفه همزمان با سراسر کشور دعای پرفیض عرفه در استانهای تبریز و کرمان و همدان و رشت برگزار شد.

پرواز خارجی