25 / 1

حسین ظهروند

هم زمان با عید قربان جایگاه های عرضه و ذبح در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران شروع به فعالیت کردند و بعد از ذبح دام، گوشت با برچسب مخصوص عید قربان در سطح شهر عرضه خواهد شد و هر فرد با توجه به نیاز خود می‌تواند ذبح عید روز قربان را خریداری کنند.

پرواز خارجی