13 / 1

ستاد خبری حج

مراسم ویژه عید قربان با حضور جمعی از حجاج ایرانی در چادرهای این حجاج در سرزمین منا برگزار شد.

پرواز خارجی