20 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

نشست خبری«بازسازی واقعه غدیرخم» با حضور سردار یعقوب سلیمانی رئیس ستاد مردمی بازسازی واقعه غدیر و دکتر حسین ظریف منش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر صبح امروز در مرکز بسیج صدا و سیما برگزار شد .

پرواز خارجی