16 / 6

محمدعلی مریزاد

مراسم بزرگداشت فقیه ربانی و عالم وارسته آیت‌الله شیخ محمد آصف محسنی با حضور مراجع تقلید و علما در قم برگزار شد.

کارگزاری فارابی