اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از وجه درونی و بیرونی فرو ریخته‌اند | قسمت دوم

پرویز امینی تأکید می‌کند که صورت‌بندی‌های گذشته و به‌ویژه جناح‌بندی اصولگرا ــ اصلاح‌طلب برای انتخابات ۹۸ اساساً بلاموضوع است و در این انتخابات باید رقابت‌ها بر سر ایده‌های حکمرانی شکل بگیرد.

کارگزاری فارابی