27 / 1

رضا عادلی

جشن رونمایی از نشان و پیراهن تیم تراکتور آذربایجان با حضور بیش از ۶ هزار نفری هوادارن در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد.

پرواز خارجی