18 / 2

مصطفی حسن زاده

همزمان با عید سعید غدیر خم آئین بازسازی واقعه غدیر در گرگان برگزار شد .

کارگزاری فارابی