جزئیات بودجه خانوار در سال ۹۷ / هزینه‌ها بیشتر از درآمدها رشد کرد

مرکز آمار اعلام کرد، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٩٤ میلیون ریال با سهم ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ریال با سهم٧٦ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

جزئیات بودجه خانوار در سال 97 / هزینه‌ها بیشتر از درآمدها رشد کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح آمارگیری هزینه ودرامد خانوار با قدمتی ٥ ساله از مهم‌ترین طرح­های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درامد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. در سال ١٣٩٧ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 20350خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨٦١0 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١٣٩٧ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

-  متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٩٣ میلیون و ٢٢٧ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣,١٩ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٩٤ میلیون و 505هزار ریال با سهم 0.24 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ریال با سهم0.76 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. دربین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با  0.21 درصد مربوط به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 0.45 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

-  متوسط درامد اظهار شده‌ی سالانه‌ یک خانوار شهری ٤٣٤ میلیون و ٩ ٥ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٦,١٨  درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٧ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری نزدیک به رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درامد خانوارهای شهری نشان می­دهد که ٤,٣٣ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ,١٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٦,٤٩ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٧  نشان می­دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ٦,٥ به ٢,٥٣ ، یخچال فریزر از٢,٦٣ به ٥,٦٨، جاروبرقی از 0.91 به ٥,٩١، ماشین لباسشویی از ٣,٨٦  به ٦,٨٦، ماشین ظرفشویی از  ٣,٧ به ٤,٨، اجاق گاز از ٩,٩٨ به ٢,٩٩ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ٤,١٢ به ٦,١٢ افزایش یافته است.

- در سال ١٣٩٧، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٧,٩٣ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

-  متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢١٤ میلیون و ٤٧٢ هزار ریال بوده است که  نسبت به سال قبل ,٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی 80٨ میلیون و ٢٤٦ هزار ریال با سهم ,٣٧0.37 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١٣٤ میلیون و ٢٢٦ هزار ریال با سهم ,٦٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 0.24درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با0.28درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

-  متوسط درامد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٣٣ میلیون و ١١٤ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٥,١٥ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد خانوارهای روستایی نشان می­دهد که ٧,٣ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٩,٣١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٤,٣٧ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٧  نشان می­دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ٦,٢٩ به ٣,٣٢، یخچال فریزر از ٢,٤٥ به ٢,٤٩، اجاق گاز از 0,٩٨ به ٣,٩٨، جاروبرقی از ٦,٦٤ به ١,٦٦، ماشین لباسشویی از ٩,٥٣  به 0.56،  ماشین ظرفشویی از  ٣,به ٥, و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ٩,١ به 0,٢  درصد افزایش رسیده است.

- در سال ١٣٩٧ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٨,٦٧ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٤,٢ درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درامد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ٥٨٤ میلیون و ٦٧٦ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٢٣٧ میلیون و ٤١٥ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٧ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با 64میلیون تومان  بیشترین و استان آذربایجان غربی با ٢٦٤ میلیون و ٧١١ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٧ به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
قند بیستون
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه