48 / 1

تجمع بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح امروز مصادف با اولین جمعه ماه محرم و در سراسر ایران برگزار شد.

پرواز خارجی