17 / 1

مهدی مهران نژاد

تعزیه‌خوانی در جم دارای سابقه‌ای طولانی و قدمتی بیش از یک قرن دارد که با ویژگی‌های خاصی همراه است و نسخه‌های تعزیه‌ جم از قدیمی‌ترین ها در کشور محسوب می شود که تا کنون سبک و سیاق آن حفظ شده است.این آیین هر ساله در دهه اول محرم توسط هیئت تعزیه خوانی صیدی در شهر جم برگزار می شود که در سالهای اخیر گردشگران داخلی بسیاری را به خود جلب کرده است.

پرواز خارجی