40 / 13

امیرحسین شفیعی سورک

عزاداری عاشورای حسینی در مسجد حظیره یزد با حضور مردم و مسئولین استانی و کشوری برگزار شد.

کارگزاری فارابی