31 / 1

امیر حسامی نژاد

مراسم سنتی خیمه سوزان ظهر عاشورا توسط عراقی های مقیم قم ظهر امروز برگزار شد.

پرواز خارجی